Værdi[-]grundlag

Skolens hverdag og samvær bygger på tillid, respekt, ansvarlighed, fællesskab og dialog. Målet er at give unge mennesker med læse- og stavevanskeligheder et skoleophold, hvor de sammen med ligestillede kammerater får styrket selvtilliden.

Det, at Bork Havn Efterskoles elever har specifikke indlæringsvanskeligheder, skal ikke begrænse deres muligheder for læring. Derfor tilstræber vi et stort udbud af LST (læse- og skriveteknologi), der kan bruges i alle fag, så eleverne fagligt og menneskeligt bliver rustet til at komme videre indenfor uddannelse og erhverv.

BHE 2020 00699

Indholdsplan

Indholdsplanen beskriver opholdet på efterskolen i detaljer.

Hent indholdsplan

Årsplan

Forud for et kursusår (skoleår) skal der udarbejdes en plan over planlagte kurser på skolerne. Langt de fleste efterskoler har kun ét kursus, som varer 40, 41 eller flere uger. Årsplanen skal godkendes af skolens bestyrelse forud for skoleåret. Den er et vigtigt dokument, fordi den danner grundlag for optælling af elever og dermed for udmåling af statstilskuddet til skolerne.

Hent årsplan

Vedtægter

Skolens vedtægter er senest revideret i 2020.

Hent vedtægter

Undervisningsmiljø

Der bliver hvert år foretaget en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Bork Havn Efterskole. Undersøgelsen for skoleåret 2019-20 blev foretaget i slutningen af skoleåret. DCUMs spørgeskemaer for efterskoler dannede grundlaget for undersøgelsen. Undersøgelsens resultater danner grundlag for samtaler i personalegruppen og kontaktgrupperne, samt i Elev- og Trivselsrådet. Der laves indsatser for dele eller områder af undervisningsmiljøet som skolen, elever/personale vurderer der trænger til forbedring.

 

Hent rapport

Evaluering

I løbet af skoleåret evalueres skolens undervisning og samvær løbende i forhold til skolens indholdsplan. Det sker ved:

 • de ugentlige  personalemøder
 • udvalg og i fagteams
 • evalueringsmøder ved skoleårets afslutning
 • samtaler med eleverne i kontakttimer
 • skolehjemsamtaler
 • undervisningsmiljøspørgeskemaundersøgelse
 • terminsprøver, test og folkeskolens prøver
 • selvevaluering i forhold til skolens værdigrundlag

Selvevaluering

En selvevaluering er en evaluering af skolens virksomhed med udgangspunkt i værdigrundlaget. En efterskole skal formulere sit værdigrundlag, som skal oplyses til forældre, til skolens undervisningspligtige elever og til alle andre, som beder om det. Værdigrundlaget skal være offentliggjort på skolens hjemmeside. Skolens bestyrelse skal udarbejde en plan for evaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Denne selvevaluering skal foretages mindst hvert andet år. En selvevaluering kan for eksempel have fokus på elevernes overgang til ungdomsuddannelse eller fællesskab på skolen med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og virksomhed. Det er skolens bestyrelse, der beslutter, hvad en selvevaluering skal indeholde.

Hent selvevaluering værdigrundlag

Hent selvevaluering

Kostpolitik

På Bork Havn Efterskole serveres der sund og velsmagende mad 6 gange om dagen. Der er ved alle måltider mulighed for at få frugt og/eller grøntsager.

Vi har en kostpolitik, som kan bruges til at formidle læring og holdninger omkring sund kost og køkkenhygiejne.

 • Vi bager det meste brød selv
 • Vi tilbereder mest muligt fra bunden
 • Vi lytter til elevernes ønsker
 • Vi anvender de gode fedtstoffer som raps- og olivenolie
 • Vi serverer salat og grønsager til hovedmåltiderne
 • Vi lægger vægt på at maden er veltilberedt, varieret og korrekt ernæringsmæssig sammensat
 • Vi laver spændende mad, både traditionelle og nye retter
 • Vi serverer økologisk mælk

Spisetider:

 • 07.20 Morgenmad
 • 09.45 Formiddagsmad
 • 11.45 Middagsmad
 • 14.20 Eftermiddagsmad
 • 18.00 Aftensmad
 • 21.30 Aftenkaffe

De 8 kostråd:

 • Spis frugt og grønt, 6 om dagen
 • Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen
 • Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag
 • Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager
 • Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød
 • Spis varieret og bevar normalvægten
 • Sluk tørsten i vand
 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen (60 minutter for børn og unge)

Se vores smiley

Prøver

Elever i 9. klasse skal aflægge folkeskolens afgangsprøve (FP9). Bork Havn Efterskole afholder ikke prøve i faget kristendomskundskab. Elever i 10. klasse aflægger de obligatoriske prøver på enten FP10- eller FP9-niveau.

Karakterer og overgang til anden uddannelse

Oversigt over de seneste års karakterer, samt overgang til anden uddannelse 3 måneder efter endt skoleophold på Bork Havn Efterskole.

Se oversigt

Vejledning

En af skolens lærere fungerer som UU-vejleder og koordinerer alt, hvad der har med elevernes valg af uddannelse og erhverv. Eleverne i 8. klasse er en uge i introduktionsforløb på forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner i området.

Vejleder og faglærere foretager i samarbejde en uddannelsesparathedsvurdering af den enkelte elev. Elever i 9. og 10. klasse kan som en del af uddannelsesafklaringen komme i praktik. Elever i 10. klasse udarbejder Obligatorisk Selvvalgt Opgave og deltager i en uges obligatorisk brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse.

Persondataforordning

Herunder beskrives Bork Havn Efterskoles persondatapolitik.

Hent persondatapolitik

Cookiepolitik

Klik herunder for at læse vores cookiepolitik.

Læs cookiepolitik