Læse- og skriveteknologi, LST

- med afsæt i et multimodalt læsesystem.

Vores elever skal have mulighed for at tilegne sig viden og udtrykke sig på lige fod med andre elever. Adgangen til indskannede læremidler, portaler, NOTA, tale til tekst og CD-Ord kan sikre eleverne almen viden, udvikle deres sprog og kendskab til tekster og give dem bedre læseforståelse.

Vi vil være med til at fastholde og forbedre elevernes selvværd og faglige selvtillid samt bevare og give fornyet lyst til at lære. Vi vil være med til at fremme elevernes selvhjulpenhed og gøre livslang læring mulig. LST er et naturligt redskab for alle vores elever, og succes med indlæringen afhænger af, at eleverne benytter de muligheder der er, og bliver eksperter på egne redskaber. Vi ved af erfaring, at elever med læse- og stavevanskeligheder, der er vant til at bruge LST bliver dygtigere til at tilegne sig viden, læse, forstå og aktivt bruge tekster og til at udtrykke sig skriftligt.

LST er integreret i undervisningen og bruges i alle fag. Eleverne medbringer egen bærbar pc og høretelefoner. Det kan være en god hjælp, at anvende en smartphone/iPhone eller tablet/iPad sammen med pc’en.

På skolen sørger vi for god software til brug i undervisningen. De programmer vi bruger er på institutionslicens, så vi kan installere og bruge det på alle skolens og elevernes computere.

Du vil få gode tips og tricks til at bruge LST, når du bliver elev på Bork Havn Efterskole.