Livet på skolen

På efterskolen får du nye venner og udvikler dig fagligt, mens du har det sjovt. Vi sørger for, at du er klædt rigtig godt på til dit nye eventyr.

BHE 2020 00100
BHE 2020 00270
BHE 2020 00821

Ny elevdag

Inden de kommende elever starter på efterskolen, inviteres de sammen med forældre til ny elevdag. Her hører eleverne om dagligdagen på skolen, og regler samt aftaler præsenteres. De kommende elever har mulighed for at hilse på hinanden og deres kommende lærere. Forældrene får yderligere informationer om økonomi.

BHE 2020 00679
BHE 2020 00976

Starttur

Ved skoleårets start inddeles eleverne i kontaktgrupper.
I skoleårets 1. eller 2. uge tager kontaktholdet,
på en tur med en eller to overnatninger. Formålet med turen er at ryste eleverne sammen, så de lærer hinanden godt at kende og på den måde opnår tryghed ved gruppen.

Turen indeholder cykel – eller vandretur,
bål, overnatning i telt eller shelter og en masse sociale aktiviteter.

BHE 2020 09018
BHE 2020 01443

Dagens gang

 • 7.10 – 8.00: Morgengåtur, morgenmad og informationer i spisesalen. Værelserne ordnes og tjekkes.
 • 8.00 – 8.15: Morgensamling i salen. Vi synger en sang, ser nyheder og får info, inden dagens program starter.
 • 8.15 – 11.45: Undervisning. Vi holder en halv times pause midt på formiddagen, hvor man kan få noget at spise og drikke.
 • 11.50 – 12.50: Varm middagsmad og middagspause.
 • 12.50 – 16.00: Undervisning, eftermiddagskaffe og valgfag.
 • 16.00: Undervisningen slutter dog med få undtagelser, da der kan være valgfag, som slutter senere eller ligger om aftenen.
 • 18.00 – 18.45: Aftensmad og områderengøring.
 • 18.45 – 19.45: Lektietime. Der er ro på værelset til lektier eller man kan få hjælp af en lærer i lektiecaféen.
 • 19.45 – 21.30: Vagtlærerne tilbyder en aktivitet, som man kan deltage i, eller man kan hygge sig med sine kammerater på værelset eller andre steder på skolen.
 • 21.30 – 21.45: Tilbud om aftenkaffe.
 • 22.00: Man skal være på værelset og gøre klar til natten.
 • 22.15: Der skal være ro, og vagtlærerne siger godnat.

Lektietime

På Bork Havn Efterskole er der lektietime fra 18.45 – 19.45. Enten skal man lave lektier på værelset, eller man kan få hjælp i lektiecaféen.

BHE 2020 00948
BHE 2020 08653

Måltider

På Bork Havn Efterskole spiser vi tre hovedmåltider om dagen: morgenmad, middagsmad og aftensmad.

Ud over hovedmåltiderne er der forfriskning tre gange om dagen. Eleverne har faste siddepladser i spisesalen. To elever fra bordet er ansvarlig for afrydning og oprydning. Der er mødepligt til hovemåltiderne.

Praktisk arbejde

Man skal hjælpe til i køkkenet nogle gange om året. Man starter kl. 7.00 og er med hele dagen. Man har fri om eftermiddagen. Kl. 17.00 sørger man for aftensmad og senere aftenkaffe. Der er altid fire elever til at hjælpe til i køkkenet.

Man skal også hjælpe til med rengøringen nogle gange i løbet af året. To elever hjælper til efter morgenmaden og efter middagsmaden.

BHE 2020 00071
BHE 2020 00748

Kontakthold

Ved skoleårets start får du en kontaktlærer, som er bindeled mellem efterskolen og dit hjem. Vi har kontakttime en gang om ugen, hvor kontaktholdet taler om, hvad der rører sig på efterskolen. Vi har også samtaler med den enkelte elev.

Fællesmøde

Fællesmøder bliver afholdt hver uge og varer gennemsnitligt 30 minutter.

Alle elever og lærere deltager og drøfter, hvad der rører sig på skolen.

Aftenaktiviteter

Hver aften er der mulighed for forskellige aktiviteter i hallen, mens der andre steder på skolen kan foregå fx spilcafé, bagning, billard eller bare ren hygge. Man bliver en del af fællesskabet og knytter venskaber ved at deltage i de fælles aktiviteter på efterskolen.

Norge

Vi tager på lejrtur til Norge i uge 5.

Tidligere har vi besøgt Johnsgård Turistcenter og Geilo. Turen byder så vidt muligt på langrend og alpin. Der er plads til både begyndere og øvede skiløbere.

Desuden er der aktiviteter som fx: bål i sneen, snehytter, kælk og skøjter. Det kan variere fra år til år. Men altid inklusiv masser af hygge og sociale aktiviteter.

Eleverne bor i hytter. Inden turen planlægger man indkøb og laver madplan. Man har en hyttelærer, som hjælper hytten før og under turen.

Lejrturen er med til at styrke det sociale fællesskab blandt eleverne.

BHE 2020 00182
BHE 2020 00199

Arrangementer

Skolen arrangerer løbende en række arrangementer for skolens elever, hvor eksperter eller konsulenter kommer og fortæller om fx: trafik, alkohol, mobning på nettet m.m.

Gammel-elev-dag

Hvert år inviteres skolens tidligere elever til gammel elevdag. Dagen er et gensyn med efterskolekammerater og personale. Der fortælles, hvad der er sket siden sidst, vi spiser god mad, synger, ser billeder og hygger.

Weekend

Man bliver en del af fællesskabet og knytter venskaber ved at deltage i weekenderne på skolen.

Weekendens program bliver præsenteret på fællesmødet. Der er tilmelding senest tirsdag middag. Alle weekender har en overskrift og eleverne kender programmet nogle måneder frem.

I weekenden er der plads til at hygge og slappe af. Der vil også være aktiviteter, som man skal deltage i. Læreren mødes med eleverne fredag og aftaler weekendens tjanser.

Eksempler på aktiviteter:

windsurfing, sejlads, hest, overnatning i det fri, badeland, wellness, fitness, vandretur ved havet, hobbyværksted, røvere og soldater, lego og leg, video-maraton, LAN-party, mountainbike, klatring, kajak, billedkunst og meget andet.

BHE 2020 01379
BHE 2020 01320

Forældreaften

Efter elevernes opstart inviteres forældrene til en aften på skolen. Vi spiser aftensmad sammen. Derefter mødes man på kontaktholdet, hvor eleverne fortæller om den første tid på skolen.

Forældre-arrangementer

I løbet af året indbydes forældrene til forskellige arrangementer fx: teaterforestilling, udstillinger efter fagdage og galla.

Forældresamtaler og udtalelser

I løbet af skoleåret indbydes forældre og elev til samtaler om den faglige, sociale og personlige udvikling. Vi vægter samarbejdet højt, og det er derfor vigtigt at deltage i samtalerne.

Der gives skriftlige udtalelser fra boglige fag, valgfag og fra køkken- og rengøringsarbejdet.

Ved skoleårets afslutning får eleven en efterskoleudtalelse.