Optagelse

Ønsker I at ansøge om optagelse på Bork
Havn Efterskole, skal I:

 

 1. Udfyld ansøgningsskemaet nederst på
  denne side

  Vælg det ønskede skoleår (ansøg kun til det første år, hvor eleven ønsker at gå på Bork Havn Efterskole). Der kræves ikke gebyr i forbindelse med webtilmelding. Afvent herefter mail fra skolens kontor med information om pladser og det videre forløb.  
 2. Indhente dokumentation for elevens
  specifikke læse- og skrivevanskeligheder

  Kopi af Ordblindetest, samt indhente en skoleudtalelse, hvoraf det fremgår, hvordan den nuværende skole oplever eleven fagligt, socialt og modenhedsmæssigt. Dokumentationen skal bruges når og hvis i kommer til optagelsessamtale. 
 3. Besøge efterskolen og få en rundvisning af
  skolens nuværende elever

  For at blive optaget på efterskolen, skal I til en optagelsessamtale. Ring til os, for at lave en aftale om møde (elevens papirer medbringes eller fremsendes til skolen før samtalen). I forlængelse af samtalen bliver der mulighed for en rundvisning.
BHE 2020 08457
BHE 2020 01320
BHE 2020 08643

Ansøgnings[-]skema

Klik på det ønskede skoleår, hvis I ønsker at ansøge om optagelse på Bork Havn Efterskole: