9. klasse

Vi lægger stor vægt på tilegnelsen og brugen af læse- og skriveteknologi, så du bliver selvhjulpen og bliver klædt på til de udfordringer du vil møde i skolen.

Som elev i 9. klasse er du som udgangspunkt tilmeldt prøve (FP9) i alle fag. Der er ikke mulighed for at gå til prøve i kristendom.

Undervisningen i dansk, matematik, engelsk og tysk foregår på små hold med ca. 12 elever.

Derudover modtager du undervisning i idræt, fysik/kemi, biologi, geografi og samfundsfag/historie.

Som 9. klasses-elev har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

BHE 2020 00875

Fag

 • Dansk
  Vi lægger vægt på at styrke elevens selvværd og lyst til at lære i dansk.
 • Matematik 
  Vi underviser i alderssvarende matematik med hensyntagen til eventuelle “huller”.
 • Engelsk 
  Undervisningen i engelsk tager udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, og vi lægger vægt på at styrke elevernes faglige selvtillid.
 • Biologi 
  Vores undervisning er en vekselvirkning mellem udendørs undersøgelser, projektarbejde og fortælling.
 • Geografi 
  Vores undervisning i geografi sigter mod en grundlæggende forståelse af levevilkår i Danmark og andre dele af verden.
 • Idræt 
  Vi ønsker at motivere eleverne til fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.
BHE 2020 00919
BHE 2020 08388