8. klasse

Vi lægger stor vægt på tilegnelsen og brugen af læse- og skriveteknologi, så du bliver selvhjulpen og bliver klædt på til de udfordringer du vil møde i skolen.

Du vil opleve, at du kommer i en klasse, hvor de andre elever har vanskeligheder, der ligner dine.

Undervisningen i dansk, matematik, engeIsk og tysk foregår på små hold med 7-12 elever. Derudover modtager du undervisning i idræt, naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi), samfundsfag, historie.

Som elev i 8. klasse, har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

BHE 2020 00547

Fag

 • Dansk
  Vi lægger vægt på at styrke elevens selvværd og lyst til at lære i dansk.
 • Matematik 
  Vi underviser i alderssvarende matematik med hensyntagen til eventuelle “huller”.
 • Engelsk 
  Undervisningen i engelsk tager udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, og vi lægger vægt på at styrke elevernes faglige selvtillid.
 • Biologi 
  Vores undervisning er en vekselvirkning mellem udendørs undersøgelser, projektarbejde og fortælling.
 • Geografi 
  Vores undervisning i geografi sigter mod en grundlæggende forståelse af levevilkår i Danmark og andre dele af verden.
 • Idræt 
  Vi ønsker at motivere eleverne til fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.
BHE 2020 01091
BHE 2020 00182