10. klasse

Vi lægger stor vægt på tilegnelsen og brugen af læse- og skriveteknologi, så du bliver selvhjulpen og bliver klædt på til de udfordringer du møder i skolen.

Som elev i 10. klasse er du som udgangspunkt tilmeldt prøve (FP10) i dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter.

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk foregår på små hold med ca. 12 elever. Derudover modtager du undervisning i idræt.

Som elev i 10. klasse har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

10. klasse tager på studietur til Berlin.

Vi arbejder i 10. klasse med den personlige udvikling og emner inden for erhverv, fritid, dansk kultur og demokrati.

BHE 2020 00679

Fag

 • Dansk
  Vi lægger vægt på at styrke elevens selvværd og lyst til at lære i dansk.
 • Matematik 
  Vi underviser i alderssvarende matematik med hensyntagen til eventuelle “huller”.
 • Engelsk 
  Undervisningen i engelsk tager udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, og vi lægger vægt på at styrke elevernes faglige selvtillid.
 • Idræt 
  Vi ønsker at motivere eleverne til fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.
BHE 2020 01180
BHE 2020 09962

Særligt for 10. klasse

 • OSO
  l løbet af 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som handler om din uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.
 • Brobygning
  Alle elever i 10. klasse kommer på brobygning på ungdomsuddannelserne.