10. klasse

Vi lægger stor vægt på tilegnelsen og brugen af læse- og skriveteknologi, så du bliver selvhjulpen og bliver klædt på til de udfordringer du møder i skolen.

Som elev i 10. klasse er du som udgangspunkt tilmeldt prøve (FP10) i dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter.

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk foregår på små hold med ca. 12 elever. Derudover modtager du undervisning i idræt.

Som elev i 10. klasse har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

10. klasse tager på studietur til Berlin.

Vi arbejder i 10. klasse med den personlige udvikling og emner inden for erhverv, fritid, dansk kultur og demokrati.

BHE 2020 00679

Fag

 • Dansk
  Vi lægger vægt på at styrke elevens selvværd og lyst til at lære i dansk.
 • Matematik 
  Vi underviser i alderssvarende matematik med hensyntagen til eventuelle “huller”.
 • Engelsk 
  Undervisningen i engelsk tager udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, og vi lægger vægt på at styrke elevernes faglige selvtillid.
 • Idræt 
  Vi ønsker at motivere eleverne til fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.
BHE 2020 01017
BHE 2020 01074

Særligt for 10. klasse

 • OSO
  l løbet af 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som handler om din uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse. Opgaven består af en skriftlig rapport og et praktisk produkt, som får en fælles bedømmelse.
 • Brobygning
  Alle elever i 10. klasse kommer på brobygning på ungdomsuddannelserne.
 • Studierettet
  I 10. klasse får du et fag der hedder 'Studierettet for 10'. Her tager vi på besøg på og får besøg af forskellige uddannelsesinstitutioner. Faget handler om at du bliver bevidst om dit studievalg og bliver klar til din ungdomsuddannelse.