logo-watermark-bg

Økonomi

Betaling for ophold i 2020-2021

I skoleåret 2020-2021 er prisen på Bork Havn Efterskole kr. 2.525,- pr. uge minus statsstøtte. Forældrebetalingen for skoleåret 2020-2021 er afhængig af husstandsindkomsten i 2018.

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr i forbindelse med optagelse som elev på 500 kr., som er et administrationsgebyr der ikke tilbagebetales ved evt. framelding senere.
Ved optagelse på skolens venteliste opkræves der ikke et indmeldelsesgebyr.
Om efteråret før skolestart opkræves der et skolegebyr på kr. 2.000,- (De kr. 1.000,- af skolegebyret er et administrationsgebyr, som ikke tilbagebetales ved evt. framelding senere. De øvrige kr. 1.000,- af skolegebyret bruges til dækning af skoledragt, sangbog, skolebillede m.m. og tilbagebetales ved evt. framelding før skolestart)

Ekstra kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af egenbetalingen, når en elev går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for ordblinde. Kontakt børne- og unge forvaltningen i familiens bopælskommune, hvis I vil undersøge om der gives ekstra kommunetilskud.

Individuelt tilskud

Hvis I har en væsentlig lavere indkomst i 2020 end i 2018, kan I søge et individuelt tilskud fra Bork Havn Efterskole. I er altid velkomne til at ringe og høre nærmere.

Man er aldrig alene. Før har ordblinheden skubbet os bagerst i lokalet, men her har vi fundet sammen. Det er nærmest som at være i klub 24/7. Lærerne er vildt dygtige til at forstå os.