Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os.
Undersøg først om hjemkommunen yder tilskud. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.
Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i særlige tilfælde være tale om et mindre/andet tilskud. Beløbet fratrækkes skolepengene, inden de opkræves.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

  • Markant ændring i husstandsindkomsten indenfor de seneste to år
  • Eneforsørger eller familier med meget lav husstandsindkomst
  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende

Hvis der er behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal der udfyldes et ansøgningsskema.
I ansøgningsskemaet kan I læse mere om, hvilke oplysninger vi har brug for. Vi informerer og udleverer ansøgningsskemaer til ”Ny Elevdag” i foråret før skolestart, og ansøgningsfrist er d. 1. maj.

I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor, for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.