logo-watermark-bg

Vejledning

Vejledning

Vejledning

Vejledningsaktiviteter

Hvad enten målet er en gymnasial, en erhvervsmæssig eller en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse så kan Bork Havn Efterskole hjælpe på vej. Udover en god faglig undervisning i fagene sker der en række spændende vejledningstiltag i løbet af skoleåret:

 

Eleverne undervises på alle årgange i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering bl.a. for at blive afklaret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg. I alle klasser arbejdes med individuelle uddannelsesplaner. Hver elev får minimum 1 individuel udviklingssamtale med skolens vejleder. Det er altid muligt at få et svar på et uddannelsesspørgsmål eller en ekstra samtale. Vejledningen foregår der hvor man mødes i efterskolens unikke rammer.

Desuden gælder følgende for årgangene:

8. klasse

Eleverne deltager i præsentationskurser på uddannelsesinstitutionerne. Der laves en uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønsker.

9. klasse

Eleverne kan deltage i den frivillige brobygning, og der er mulighed for at komme i praktik, hvis de har behov for det som led i deres uddannelsesafklaring. Der laves en revurdering af elevens uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønske, hvis eleven ikke tidligere er erklæret egnet.

10. klasse

Eleverne deltager i 1 uges obligatorisk brobygning og har mulighed for yderligere 4 ugers frivillig brobygning. De har desuden mulighed for at komme i praktik, hvis de har behov for det som led i deres uddannelsesafklaring. Der laves en revurdering af elevens uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af elevernes foreløbige uddannelsesønske, hvis eleven ikke tidligere er erklæret egnet.

 

Det, at gå på efterskole, handler på mange måder om at gøre sig klar til fremtiden.

I løbet af skoleåret forsøger vi at få repræsentanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner til at komme og fortælle om deres ungdomsuddannelser. Desuden vil der være institutions- og virksomhedsbesøg for enkelte hold.

På et forældremøde i efteråret er der en gennemgang af skolens vejledningsaktiviteter, procedure i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne samt en kort skitsering af ungdomsuddannelsernes opbygning. Desuden vil skolens vejleder være behjælpelig med at få ansøgningerne sendt til de respektive uddannelsesinstitutioner via optagelse.dk.  Skolens vejleder arbejder tæt sammen med elevens forældre, kontaktlærer og øvrige aktører omkring eleven, så eleven oplever en god start på sin videre uddannelsesvej.

Man kan kontakte skolens vejleder via mail eller telefon hvis man har spørgsmål.

Skolens vejleder er:

Tina Jensen Schou
Bork Havn Efterskole
Langagervej 1
6893 Hemmet
Tlf 75280222
Mail: ts@bhe-skole.dk

På Bork Havn Efterskole er mine læse- og skrivefærdigheder blevet meget bedre.