logo-watermark-bg

Hverdagen

Dagens gang

7.10 – 8.00: Morgengåtur, morgenmad og informationer i spisesalen. Værelserne ordnes og tjekkes.

8.00 – 8.15: Morgensamling i salen. Vi synger en sang, ser nyheder og får info, inden dagens program starter.

8.15 – 11.45: Undervisning. Vi holder en halv times pause midt på formiddagen, hvor man kan få noget at spise og drikke.

11.50 – 12.50: Varm middagsmad og middagspause.

12.50 – 16.00: Undervisning, eftermiddagskaffe og valgfag.

16.00: Undervisningen slutter dog med få undtagelser, da der kan være valgfag, som slutter senere eller ligger om aftenen.

18.00 – 18.45: Aftensmad og områderengøring.

18.45 – 19.45: Lektietime. Der er ro på værelset til lektier eller man kan få hjælp af en lærer i lektiecaféen.

19.45 – 21.30: Vagtlærerne tilbyder en aktivitet, som man kan deltage i, eller man kan hygge sig med sine kammerater på værelset eller andre steder på skolen.

21.30 – 21.45: Tilbud om aftenkaffe.

22.00: Man skal være på værelset og gøre klar til natten.

22.15: Der skal være ro, og vagtlærerne siger godnat.

Praktisk arbejde

Man skal hjælpe til i køkkenet nogle gange om året. Man starter kl. 7.00 og er med hele dagen. Man har fri om eftermiddagen. Kl. 17.00 sørger man for aftensmad og senere aftenkaffe. Der er altid fire elever til at hjælpe til i køkkenet.

Man skal også hjælpe til med rengøringen nogle gange i løbet af året. To elever hjælper til efter morgenmaden og efter middagsmaden.

Fællesmøde

Fællesmøder bliver afholdt hver uge og varer gennemsnitligt 30 minutter.

Alle elever og lærere deltager og drøfter, hvad der rører sig på skolen.

Måltider

På Bork Havn Efterskole spiser vi tre hovedmåltider om dagen: morgenmad, middagsmad og aftensmad. Ud over hovedmåltiderne er der forfriskning tre gange om dagen.

Eleverne har faste siddepladser i spisesalen. To elever fra bordet er ansvarlig for afrydning og oprydning.

Der er mødepligt til hovemåltiderne.

Lektietime

På Bork Havn Efterskole er der lektietime fra 18.45 – 19.45. Enten skal man lave lektier på værelset, eller man kan få hjælp i lektiecaféen.

Aftenaktiviteter

Hver aften er der mulighed for forskellige aktiviteter i hallen, mens der andre steder på skolen kan foregå fx spilcafé, bagning, billard eller bare ren hygge.

Man bliver en del af fællesskabet og knytter venskaber ved at deltage i de fælles aktiviteter på efterskolen.

Kontakthold

Ved skoleårets start får du en kontaktlærer, som er bindeled mellem efterskolen og dit hjem.

Vi har kontakttime en gang om ugen, hvor kontaktholdet taler om, hvad der rører sig på efterskolen. Vi har også samtaler med den enkelte elev.

 

Jeg har fået meget mere selvtillid. Her hjælper vi hinanden, hvis vi ikke kan finde ud af tingene i timerne. Vi er højst 14 i klassen, og det er godt, for man bliver set og hørt.