logo-watermark-bg

8. klasse

8. klasse

8. klasse

8. klasse

Vi lægger stor vægt på tilegnelsen og brugen af læse- og skriveteknologi, så du bliver selvhjulpen og bliver klædt på til de udfordringer du vil møde i skolen.

Du vil opleve, at du kommer i en klasse, hvor de andre elever har vanskeligheder, der ligner dine.

Undervisningen i dansk, matematik, engeIsk og tysk foregår på små hold med 7-12 elever.

Derudover modtager du undervisning i idræt, naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi), samfundsfag, historie.

Som elev i 8. klasse, har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

Dansk

Vi lægger vægt på at styrke elevens selvværd og lyst til at lære i dansk.

Matematik

Vi underviser i alderssvarende matematik med hensyntagen til eventuelle “huller”.

Engelsk

Undervisningen i engelsk tager udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, og vi lægger vægt på at styrke elevernes faglige selvtillid.

Biologi

Vores undervisning er en vekselvirkning mellem udendørs undersøgelser, projektarbejde og fortælling.

Geografi

Vores undervisning i geografi sigter mod en grundlæggende forståelse af levevilkår i Danmark og andre dele af verden.

Idræt

Vi ønsker at motivere eleverne til fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.

Vi har nogle vildt fede valgfag, som vi aldrig har prøvet før. Det giver et helt fantastisk fællesskab. I folkeskolen fik jeg at vide, at jeg ville dumpe i dansk, men jeg fik altså 10 i dansk efter et år på efterskolen.