logo-watermark-bg

10. klasse

10. klasse

10. klasse

10. klasse

Vi lægger stor vægt på tilegnelsen og brugen af læse- og skriveteknologi, så du bliver selvhjulpen og bliver klædt på til de udfordringer du møder i skolen.

Som elev i 10. klasse er du som udgangspunkt tilmeldt prøve (FP10) i dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Du kan vælge tysk uden prøve med mulighed for at få en årskarakter.

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk foregår på små hold med ca. 12 elever. Derudover modtager du undervisning i idræt.

Som elev i 10. klasse har du, ud over de boglige fag, også valgfag og andre fælles aktiviteter sammen med resten af efterskolen.

10. klasse tager på studietur til Berlin.

Vi arbejder i 10. klasse med den personlige udvikling og emner inden for erhverv, fritid, dansk kultur og demokrati.

OSO

l løbet af 10. klasse skal du lave en obligatorisk selvvalgt opgave, som handler om din uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.

Brobygning

Alle elever i 10. klasse kommer på brobygning på ungdomsuddannelserne.

Dansk

Vi lægger vægt på at styrke elevens selvværd og lyst til at lære i dansk.

Matematik

Vi underviser i alderssvarende matematik med hensyntagen til eventuelle “huller”.

Engelsk

Undervisningen i engelsk tager udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, og vi lægger vægt på at styrke elevernes faglige selvtillid.

Idræt

Vi ønsker at motivere eleverne til fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.

Vi har nogle vildt fede valgfag, som vi aldrig har prøvet før. Det giver et helt fantastisk fællesskab. I folkeskolen fik jeg at vide, at jeg ville dumpe i dansk, men jeg fik altså 10 i dansk efter et år på efterskolen.